Daca nu puteti vizualiza imaginile 360x360 PANOVISION instalati plug-inul Flash

Analiza Cost-Beneficiu in Proiecte Europene

Inscriere

Descrierea cursului : Cursul este destinat  persoanelor care doresc sa dobandeasca cunostinte necesare intocmirii unei analize cost beneficiu pentru proiecte de investitii

Grup tinta:

  • absolventi de studii  medii sau superioare
  • persoane cu initiative antreprenoriale
  • manageri

Durata:  20 de ore

Actele necesare pentru inscriere:

  • copie dupa actul de identitate.

Acte necesare la înscriere. Înscrierea se face pe bază de dosar şi va conţine:

1.Certificatul de naştere (copie),
2.Certificatul de căsătorie (copie), pentru doamne
3.Copie dupa cartea de identitate,
4.OP pentru plata taxei de înscriere,
5.Formularul de participare.

Locul de desfasurare: Iasi,  Parcul Ştiinţific şi Tehnologic Tehnopolis Iaşi, B-dul Poitiers  nr 10, Clădirea Nucleus, et. 1

Cursurile mai pot fi susţinute:

- la sediul companiei care doreste formarea a cel puţin 10 salariaţi sau

- la o locatie în afara municipiului Iasi pentru o grupă de cel puţin 15 persoane din zona arondată acelei locaţii.

Taxa de participare: 2000 lei. Taxa acoperă: suportul de curs, materialele didactice complementare cursului, evaluare, eliberare certificat.

Evaluare

Evaluarea finală va consta în două probe:
a. Testul scris (grilă) – pondere de 50% din nota finală
b. Proba practică (prezentarea unui proiect) – pondere de 50% din nota finală

La absolvirea cursurilor se elibereaza CERTIFICAT de  PARTICIPARE emis de CENTRUL DE EXCELENTA PENTRU DEZVOLATREA AFACERILOR .

Informatii suplimentare se pot obtine pe www.cedaromania.ro sau la numarul de telefon 0744.370452 . Persoana de contact: ec.Octavia Ignatov-Coordonator de curs.

Înscrierile se pot face  prin completarea formularului  de înscriere si transmiterea lui la numărul de fax 0232 244 442 sau scanat la adresa de mail: office@cedaromania.ro